PARKOVNI BISERI SLAVONIJE

Našički i valpovački parkovi su među najvrjednijim povijesnim i među najljepšima u kontinentalnoj Hrvatskoj. Perivoj dvorca Pejačević u Našicama nosi i titulu prvog zaštićenog parka u Hrvatskoj i bivšoj državi (1949.), dok je valpovački perivoj dvorca Prandau-Norman jedinstveni spomenik barokne parkovne arhitekture u Hrvatskoj. Oba parka oblikovana su u 19. stoljeću i dok se našički prostire na 34 hektara, valpovački je nešto manji i površina mu je 25 hektara.