Na projektu sudjeluju 3 partnera, Grad Našice kao korisnik, te Grad Valpovo i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Ukupna vrijednost projekta je 24.130.786,96 kn, sredstva ukupno prihvatljivih troškova prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 20.677.893,21 kn od čega bespovratna sredstava iznose 16.542.314,56 kn.

Grad Našice           14.349.544,86 kn
Grad Valpovo          5.821.805,00 kn

JU agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

506.543,35 kn

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na regionalnoj razini s naglaskom na jačanje svijesti lokalnog stanovništva i ključnih donositelja odluka o važnosti zaštite i održivog korištenja parkova.

Zajedničkim projektom Parkovni biseri Slavonije nastoji se stvoriti integrirani turistički proizvod temeljen na obnovljenoj prirodnoj baštini koji će pridonijeti razvoju regionalnog koncepta razvoja kontinentalne turističke destinacije sa zaokruženom turističkom ponudom.

Projektom je predviđena obnova postojeće i izgradnja nove infrastrukture poput uređenja šetnica s javnom rasvjetom, rekonstrukcija parkirališta i pristupa parkovnim površinama, izgradnja suvremenog centra za posjetitelje te izgradnja i postavljanje turističkih sadržaja u parkovima.

Zbog očuvanja postojećih vrsta i očuvanja iznimno bogate parkovne bioraznolikosti projektom je predviđena i obnove dendroflore u svrhu zaštite biljnih vrsta i bio održivog ulaganja u revitalizaciju postojećeg stanja.